The “Flowers for Father” (7,10,21-10-2017)

October 13, 2017

กลุ่มบริษัทธนกูลฯ จัดกิจกรรม " ปลูกดอกดาวเรืองด้วยหัวใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ " ณ เกาะกลางถนนใต้ทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย บนถนนเพชรเกษม สี่แยกบางหว้า ทั้งนี้ได้จัดทำป้ายสัญลักษณ์อักษรเลขเก้าไทย ประดับตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองอย่างสวยงม พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความจงรักภักดี ผ่านแท่งดินสอยักษ์ น้อมสำนึกในพระจริยวัตรอันทรงคุณค่า ของในหลวงรัชการที่ 9

Dhamma (Morals) Tanakul

September 30, 2017

กิจกรรมธรรมะประจำเดือนกันยายน เป็นกิจกรรมที่บริษัทเราจัดขึ้นเป็นประจำของทุกๆ เดือน  เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์ ทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และร่วมสวดบังสกุล ซึ่งในครั้งนี้ได้นิมนต์พระจากวัดหัวกระบือบางขุนเทียน-ชายทะเล  ขอเชิญร่วมกันน้อมใจกล่าวคำว่า “สาธุ” ใจก็เกิดปิติ ราวกับทำบุญด้วยตนเองแล้ว

Scholarship Activity (02-09-2017)

September 02, 2017

          บริษัท ธนกูลเวิร์คกรุ๊ป โดยคุณเสริมศักดิ์ ศรีพงษ์ธนากุล ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ให้แก่บุตรของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนดี โดยทุนการศึกษาแบ่งตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆ ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวนี้จะมอบให้เป็นประจำทุกปี โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม ด้านการศึกษาและสวัสดิการของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้บุตรของพนักงานที่อยู่ในวัยเรียน มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน บริษัทฯ มีความคาดหวังว่าในปีการศึกษาต่อๆไป จะมีบุตรของพนักงานได้รับทุนเพิ่มมากขึ้น และอยากให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน

Grow marigold flowers. Remembrance of His Majesty King Rama IX

August 21, 2017

 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารและพนักงานในเครือบริษัท ธนกูลกรุ๊ป ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ให้บานสะพรั่ง
ทั่วแผ่นดิน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และ
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Mother's Day (12-08-2017)

August 12, 2017

  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ซึ่งเวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารและพนักงานในเครือ บริษัท ธนกูลกรุ๊ป ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 อย่างพร้อมเพรียง พร้อมร่วมเปล่งคำว่าทรงพระเจริญ 

Sign Works Co., Ltd. donates badges to Wat Nongkorn Wanaram, Nakhon Ratchasima

July 29, 2017

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2560 บริษัทซายน์ เวิร์คส จำกัด ได้บริจาคมอบป้ายให้แก่ ท่านเจ้าอาวาส วัดหนองกกวนารามต.ภูหลวง อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา เพื่อดำเนินการเปลี่ยนป้ายเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม ให้เป็นป้ายใหม่ที่สวยงามและเป็นสาธารณูปการของวัดในโอกาสต่อไป