The “Flowers for Father” (7,10,21-10-2017)

October 13, 2017

กลุ่มบริษัทธนกูลฯ จัดกิจกรรม " ปลูกดอกดาวเรืองด้วยหัวใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ " ณ เกาะกลางถนนใต้ทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย บนถนนเพชรเกษม สี่แยกบางหว้า ทั้งนี้ได้จัดทำป้ายสัญลักษณ์อักษรเลขเก้าไทย ประดับตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองอย่างสวยงม พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความจงรักภักดี ผ่านแท่งดินสอยักษ์ น้อมสำนึกในพระจริยวัตรอันทรงคุณค่า ของในหลวงรัชการที่ 9

Dhamma (Morals) Tanakul

September 30, 2017

กิจกรรมธรรมะประจำเดือนกันยายน เป็นกิจกรรมที่บริษัทเราจัดขึ้นเป็นประจำของทุกๆ เดือน  เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์ ทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และร่วมสวดบังสกุล ซึ่งในครั้งนี้ได้นิมนต์พระจากวัดหัวกระบือบางขุนเทียน-ชายทะเล  ขอเชิญร่วมกันน้อมใจกล่าวคำว่า “สาธุ” ใจก็เกิดปิติ ราวกับทำบุญด้วยตนเองแล้ว

Scholarship Activity (02-09-2017)

September 02, 2017

          บริษัท ธนกูลเวิร์คกรุ๊ป โดยคุณเสริมศักดิ์ ศรีพงษ์ธนากุล ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ให้แก่บุตรของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนดี โดยทุนการศึกษาแบ่งตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆ ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวนี้จะมอบให้เป็นประจำทุกปี โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม ด้านการศึกษาและสวัสดิการของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้บุตรของพนักงานที่อยู่ในวัยเรียน มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน บริษัทฯ มีความคาดหวังว่าในปีการศึกษาต่อๆไป จะมีบุตรของพนักงานได้รับทุนเพิ่มมากขึ้น และอยากให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน

Grow marigold flowers. Remembrance of His Majesty King Rama IX

August 21, 2017

 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารและพนักงานในเครือบริษัท ธนกูลกรุ๊ป ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ให้บานสะพรั่ง
ทั่วแผ่นดิน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และ
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้