ARITCO HomeLift in Architect & Hotelex 2023 Innovation Construction Hotel Supplies Exhibition 20 - 23 July 2023

July 07, 2023

Aritco Homelift In Architect & Hotelex 2023 Innovation Construction Hotel Supplies Exhibition 20 - 23 July 2023

⏳ 20 - 23 July  2023
⏰10.30 AM. - 20.00 PM.
@Central Phuket Floresta mini convention Hall 2nd FL. 
#renovate #ก่อสร้างภูเก็ต #สถาปนิกภูเก็ต66 #Architectphuket23 #งานนวัตกรรมก่อสร้าง #งานแสดงสินค้าภูเก็ต

ARITCO HomeLift X Royal House

March 08, 2023

งานรับสร้างบ้านและวัสดุ FOCUS 2023  & ARITCO HomeLift X Royal House พบกับเราได้ที่ บูธรอแยล เฮ้าส์ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี Booth No. A7 , เวลา 10.30 - 20.00 น.

ARITCO HomeLift in Phuket Renovation 2023 Exhibition

February 06, 2023

งานแสดงสินค้าสำหรับ ร้านอาหาร ผับ บาร์ คาเฟ่ เบเกอรี่  บริการ Catering ธุรกิจ ท่องเที่ยวและเทคโนโลยีเพื่อการ Renovate สร้าง ซ่อมบำรุงโรงแรม คอนโด วิลล่า ห้องพัก 
พบกับเราได้ที่ Floresta mini Convention Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า Booth No. ARITCO 58  , เวลา 10.30 - 20.00 น.

ARITCO HomeLift in Thailand Friendly Design Expo 2022

December 01, 2022

มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 Thailand Friendly Design Expo 2022 พบกับเราได้ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค-บางนา  
HALL  HE102 , Booth No. ARITCO B66-67 & B74-75 , เวลา 10.00 - 19.00 น.