สานอาสาสร้างสุข บ้านเด็กอ่อนพญาไท (12-01-2018)

January 12, 2018

12 มกราคม กลุ่มบริษัท ธนกูล ได้นำของเครื่องใช้ และของเล่นนำไปมอบแก่เด็ก ๆ ณ บ้านเด็กอ่อน พญาไท พร้อมกับไปร่วมกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวัน และเล่นเกมส์ กับน้อง ๆ กันอย่างสนุกสนาน

Share this post