Scholarship Activity (02-09-2017)

September 02, 2017

          บริษัท ธนกูลเวิร์คกรุ๊ป โดยคุณเสริมศักดิ์ ศรีพงษ์ธนากุล ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ให้แก่บุตรของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนดี โดยทุนการศึกษาแบ่งตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆ ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวนี้จะมอบให้เป็นประจำทุกปี โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม ด้านการศึกษาและสวัสดิการของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้บุตรของพนักงานที่อยู่ในวัยเรียน มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน บริษัทฯ มีความคาดหวังว่าในปีการศึกษาต่อๆไป จะมีบุตรของพนักงานได้รับทุนเพิ่มมากขึ้น และอยากให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน

Grow marigold flowers. Remembrance of His Majesty King Rama IX

August 21, 2017

 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารและพนักงานในเครือบริษัท ธนกูลกรุ๊ป ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ให้บานสะพรั่ง
ทั่วแผ่นดิน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และ
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Mother's Day (12-08-2017)

August 12, 2017

  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ซึ่งเวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารและพนักงานในเครือ บริษัท ธนกูลกรุ๊ป ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 อย่างพร้อมเพรียง พร้อมร่วมเปล่งคำว่าทรงพระเจริญ 

Sign Works Co., Ltd. donates badges to Wat Nongkorn Wanaram, Nakhon Ratchasima

July 29, 2017

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2560 บริษัทซายน์ เวิร์คส จำกัด ได้บริจาคมอบป้ายให้แก่ ท่านเจ้าอาวาส วัดหนองกกวนารามต.ภูหลวง อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา เพื่อดำเนินการเปลี่ยนป้ายเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม ให้เป็นป้ายใหม่ที่สวยงามและเป็นสาธารณูปการของวัดในโอกาสต่อไป

Dhamma (Morals) Tanakul

July 29, 2017

กิจกรรมธรรมะประจำเดือนกรกฏาคม ทางบริษัทนิมนต์พระจากวัดหัวกระบือ บางขุนเทียน-ชายทะเล เพื่อร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 5 รูป และร่วมสวดบังสกุล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทเราจัดขึ้นเป็นประจำของทุกเดือน ขอเชิญร่วมกันน้อมใจมาอนุโมทนากุศลผลบุญในครั้งนี้

Fueng Fah Home For Persons with Disabilities Protection and Development,Nonthaburi Province (15-07-2017)

July 15, 2017

   บริษัท ธนกูลกรุ๊ป จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนมและของเด็กเล่น
มอบให้น้องๆ เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา สถานสงเคราะห์บ้านเฟื่องฟ้า ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2560
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกอิ่มบุญ อิ่มเอมใจ พร้อมทั้งมีความสุขในการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้และผู้รับ ตลอดทั้งกิจกรรมนี้