สานอาสาสร้างสุข บ้านเด็กอ่อนพญาไท (12-01-2018)

January 12, 2018

12 มกราคม กลุ่มบริษัท ธนกูล ได้นำของเครื่องใช้ และของเล่นนำไปมอบแก่เด็ก ๆ ณ บ้านเด็กอ่อน พญาไท พร้อมกับไปร่วมกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวัน และเล่นเกมส์ กับน้อง ๆ กันอย่างสนุกสนาน

Myanmar Language Program (27-12-2017)

December 27, 2017

เนื่องด้วย บริษัทธนกูลกรุ๊ป มีพนักงานพม่าที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานเป็นอย่างดี เข้ามาร่วมเสริมทัพในการขยายงาน ผลิตผลงาน ผู้บริหารท่านเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาในการสื่อสารในการทำงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดคอร์สการเรียนภาษาพม่าฟัง พูด อ่าน เขียน แก่พนักงานเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน