สถาปนิกแนะนำลิฟท์

รายละเอียดดังนี้ :
    จำนวน   2  อัตรา  เพศชาย/หญิง
    ระดับเงินเดือน  15,000 บาทขึ้นไป
    ลักษณะของงาน   ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท รับผิดชอบ เก็บข้อมูลจากลูกค้า เสนอขายแบบ และติดตามผลงาน
                                เพื่อให้ได้สินค้าที่ต้องการ และส่งมอบให้ลูกค้าได้ตรงเวลา
    คุณสมบัติของผู้สมัคร  -  การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุระหว่าง 21-30 ปี
                                       -  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
                                       -  มีความรู้ด้านสถาปนิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
                                       -  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
                                       -  มีทักษะในการนำเสนอ
                                       -  ถ้ามีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                                       -  มีบุคลิกภาพที่ดี


 


CAPTCHA code

Share this post