เลขานุการผู้บริหาร

รายละเอียด :    
    จำนวน   1  อัตรา  เพศหญิง
    ระดับเงินเดือน  ตามประสบการณ์
    ลักษณะของงาน   ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
    คุณสมบัติของผู้สมัคร  -  การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
                                       -  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
                                       -  มีความขยัน  ซื่อสัตย์  อดทน  และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
                                       -  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
                                       -  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
                                       -  สามารถขับรถยนต์ได้
                                       -  สามารถอ่านแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 


Apply For D Job

CAPTCHA code

Share this post