พนักงานเช็ดและคัดแยกงาน (อักษร)

รายละเอียดดังนี้ :
    จำนวน   3  อัตรา  เพศหญิง
    ระดับเงินเดือน  ตามประสบการณ์
    ลักษณะของงาน   เช็ดงานและคัดแยกงาน
    คุณสมบัติของผู้สมัคร  -  การศึกษาไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
                                       -  มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
                                       -  มีความขยันและอดทน
                                       -  สามารถทำงานล่วงเวลาได้, มนุษยสัมพันธ์ดี, มีความละเอียดรอบคอบ


Apply For B Job

CAPTCHA code

Share this post