เจ้าหน้าที่ Sale/Sale Support

รายละเอียดดังนี้ :
    จำนวน  2  อัตรา 
    ระดับเงินเดือน  15,000-25,000 บาท
    ลักษณะของงาน   ดูแลลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเก็บเงิน ประสานงานภายในองค์กรกับหน่วยงานแผนกต่างๆ
    คุณสมบัติของผู้สมัคร  -  การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
                                       -  มีความขยัน  ซื่อสัตย์  อดทน  และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
                                       -  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
                                       -  สามารถขับรถยนต์ได้, หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 


CAPTCHA code

Share this post